Mixing Colours to efekt ich 15-letniej współpracy. Wydawnictwo jest już dostępne w serwisach cyfrowych.

Materiał z Mixing Colours rozwijał się przez wiele lat, czerpiąc z bogatego doświadczenia obydwu twórców jako kompozytorów, wykonawców oraz producentów. Pierwsze utwory zaczęły powstawać około 2005 roku, ale początkowo twórcy nie planowali stworzenia na ich bazie całościowego dzieła muzycznego.