Strona w trakcie Redesignu.

Autor: 12:00 am DZIAŁ PUBLICYSTYKA, Wywiady

„Niektóre z moich inspiracji w muzyce to oczywiście moja rodzina” – Wywiad z Kristinia DeBarge

Tylko u nas – ekskluzywny wywiad z amerykańska piosenkarką Kristinia DeBarge!

Kristinia DeBarge – amerykańska piosenkarka pop i R&B. Jej pierwszy singiel „Goodbye” stał się hitem, przynosząc jej międzynarodową karierę. Debiutancki album piosenkarki w Polsce album miał premierę 18.10 2009 roku. Tylko u nas przeczytacie o jej muzycznych początkach, inspiracjach w muzyce oraz planach na przyszłość.

 • Jakie były Twoje muzyczne początki?
 • Moje muzyczne początki to praca z moim ojcem, James DeBarge, w studio wyruszenie z nim w trasę i występowanie na jego koncertach.

 • Opowiedz nam o swoich inspiracjach.
 • Niektóre z moich inspiracji w muzyce to oczywiście moja rodzina. Mariah Carey, Aaliyah, Brandy, Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, Trent Reznor, i wiele innych ..

  • Pierwszy singiel Goodbye jest wielkim hitem (także w Polsce). Powiedz nam coś o tym utworze.
  • Piosenka była próbką z zespołu, Steam, w latach 60-tych, część „Na na na na hey hey hey goodbye”. Można ją grać na wielu sportowych wydarzeniach na całym świecie.

  • To właśnie poprzez wydanie tego singla stałaś się bardzo popularna. Spodziewałaś się takiego wielkiego sukcesu?
  • Nie byłam pewna, ale wiedziałam, że piosenka stała się hitem! Nie miałam wątpliwości, że mogłam zrobić tak wiele. Jestem bardzo szczęśliwa, że piosenka przyniosła mi tak wielki sukces 😉

  • Twój pierwszy studyjny album „Exposed” został wydany w 2009 roku. Skad pomysł na stworzenie takiego albumu?
  • Pracowałam wraz z Kenneth „Babyface” Edmonds na tym albumie, ponieważ miałam 14 lat i ciągle się zmieniałam i ewoluowałam. Kiedy skończyłam 19 lat zdecydowaliśmy się zachować kilka utworów, które kiedyś stworzyliśmy razem a resztę albumu przygotowałam z takimi twórcami jak Ryan Tedder, Bu Thiam (brat) i Akona „The Jam” i wiele innych.

  • Twój ulubiony utwór z tamtego albumu to? I dlaczego?
  • Moja ulubiona piosenka to „Speak Up”. Kocham tę piosenkę, bo choć jest ona o relacjach , miałem ochotę śpiewania wtedy o Tym ponieważ byłem wystraszony wypowiadania tego co miałam w głowie/umyśle. Wciąż dowiadywałem się wtedy dużo o swoim życiu oraz o tym jak być osobą dorosłą.

  • Jaka piosenka, którą wydałaś jest Twoją ulubioną i dlaczego akurat ta?
  • Moja ulubiona piosenka, jaką kiedykolwiek wydałam nazywa się „Not Afraid of Ghost” została ona wydana tylko w Japonii, ale kocham ten utwór, ponieważ był to pierwsza piosenka, którą kiedykolwiek wyprodukowałam i napisałam sama. Możesz znaleźć starszą wersję na YouTube.com. Wydam nową wersje (tej piosenki) już wkrótce 😉

  • Ostatnio pojawiła się informacja, że co poniedziałek zamierzasz publikować nam swoje nowe piosenki. Opowiedz coś o tym projekcie.
  • Tak! Mam nowy mini projekt o nazwie „New Music Mondays” Zasadniczo, w każdy poniedziałek wydam nowy utwór, albo cover piosenki, który już kiedyś pojawiła się radiu – tylko, że z własnym akcentem. To będzie fajna zabawa. Zostańcie z nami w nadchodzący poniedziałek! Wydaję wideo teaser, w każdy poniedziałek na moim Instagramie, Twitterze i Facebooku.

  • Planujesz w najbliższym czasie wydać nowy album?
  • Absolutnie! Taki jest plan 🙂 ale teraz chcę angażować się z moimi fanami i wydać moją muzykę w inny sposób niż kiedykolwiek wcześniej ją wydawałam.

  • W Polsce masz sporo fanów 😀 Przyjedziesz kiedyś do nas aby zagrać koncert w Polsce ? 🙂
  • Awww, to jest takie niesamowite! Chciałabym przyjechać do Polski! Nigdy tam nie byłam!

  • Na koniec – chciałabyś powiedzieć coś swoim fanom po polsku ? 🙂
  • Dziękuję za wsparcie! Kocham Was :* :*


    

   ENGLISH


    

   Only with us – an exclusive interview with the American singer Kristinia DeBarge!

   Kristinia DeBarge – American pop and R&B singer. Her first single, „Goodbye” was a huge hit, bringing her international career. The debut album in Poland, was released on 18.10 2009. Only here you can read about her musical beginnings, inspirations in music and future plans.

  • What were your musical beginnings?
  • My musical beginnings were working with my father, James DeBarge, in the studio and going on the road with him and performing with him at his shows.

  • Tell us about your inspirations.
  • Some of my inspirations in music are my family of course. Mariah Carey, Aaliyah, Brandy, Michael Jackson, Prince, Whitney Houston, Trent Rezner, and many more..

  • The first single, Goodbye, was a huge hit (also in Poland). Tell us something about this song.
  • The song was a sample from a band, Steam, in the 60’s. The „Na na na na hey hey hey goodbye” part. It’s played at a lot of sporting events around the world.

  • It is through the release of this single, you have become very popular. Did you expect such a great success?
  • I wasn’t sure but I did know that the song was a hit! I had no doubt in my mind it would do so great. I’m extremely grateful for the success it has brought me ;).

  • Your first studio album „Exposed” was released in 2009. Where did the idea to create this album?
  • I had been working with Kenneth „BabyFace” Edmonds on this album since I was 14 and it was consistently changing and evolving. When I turned 19 we decided to keep a few songs from what we had created together and then have the rest of the album co-produced by people like Ryan Tedder, Bu Thaim (Akon’s brother) and „The Jam” and many more.

  • Your favorite song from that album it? And why?
  • My favorite song, is „Speak Up”. I love this song because even though it’s about a relationship, I felt like I was singing to myself at the time because I was afraid to have freedom to speak my mind. I was still learning a lot at that time in my life about who I was and how to be an adult.

  • What song which you release is your favorite and why that?
  • My favorite song I’ve ever released is called „Not Afraid of Ghost” it’s only been released in Japan but I love this record because it was the first record I ever released and wrote mostly by myself. You can find an older version of it on YouTube.com. I’ll be leaking a newer version of it soon 😉

  • Recently there is information that every Monday we will publish your new songs. Tell me something about this project.
  • Yes! I have a new mini series called „New Music Mondays.” Basically, every Monday I release a new record of mine or I cover a record that’s already out on the radio but just with my own twist. It shall be fun. Stay tuned for this coming Monday. I release the teaser video every Monday on my Instagram, Twitter, and Facebook Fan Page.

  • Are you planning in the near future to release a new album?
  • Absolutely! That’s the plan 🙂 but for now I want to engage with my fans and release my music in a different way than I ever have before.

  • In Poland, you have a lot of fans 😀 once you come to us to play a concert in Poland? 🙂
  • Awww that is so awesome! I would love to come to Poland! I have never been!

  • At the end – would like to say something to your fans in Polish? 🙂
  • Dziękuję za wsparcie. Kocham Was :* :*

   (Visited 1 times, 1 visits today)
   Tagi: , Last modified: 13 stycznia, 2015
  Close
  %d bloggers like this: