Strona w trakcie Redesignu.

Autor: 12:00 am DZIAŁ KONCERTY, Koncerty, Festiwal, Wydarzenia

Ed Sheeran w Polsce – najważniejsze informacje

13 lutego na warszawskim Torwarze wystąpi jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia – Ed Sheeran. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji koncertu.

 

Otwar­cie bram
Otwar­cie bram hali Torwar nastąpi o godzinie 18.00. Czynne będą wejścia 1-4 od strony ulicy Łazienkowskiej. Osoby posiadające bilety na sektory, płytę oraz Golden Circle wchodzą proszeni są o kierowanie się do wejść 1-3, wejście nr 4 przeznaczone jest dla osób z zaproszeniami, mediów oraz osób niepełnosprawnych.

Koncert
O godzinie 19.30 na scenie pojawi się support – Ryan Keen. Początek koncertu Eda Sheerana zaplanowany jest na godzinę 20.30.

Komunikacja
Do hali Torwar można dojechać komunikacją miejską. W pobliżu znajdują się przystanki TORWAR na moście Łazienkowskim i od ul. Czerniakowskiej oraz ROZBRAT, do których można dostać się autobusami linii 107, 108, 138, 141, 143, 159, 162, 171, 182, 185, 187, 188, 520.

Par­kin­gi przy hali Torwar
W pobliżu hali Torwar znajdują się dwa parkingi bezpłatne – jeden od ul. Czerniakowskiej (ok. 100 miejsc), drugi przed stadionem Legii (ok. 50 miejsc). Parking płatny, w cenie 20 pln, znajduje się przed Lodowiskiem Torwar II (ok. 140 miejsc).

Informacje na temat biletów
Bilety na koncert zostały wyprzedane, dlatego kasa biletowa nie będzie prowadziła sprzedaży w dniu imprezy. Bilety na koncert uprawniają do jednorazowego wejścia na teren imprezy. Nie będzie możliwości tzw. „wychodzenia na chwilę”. Osoby posiadające bilety na Golden Circle, po weryfikacji biletu, otrzymają na wejściach opaski uprawniające do wejścia na strefę GC.
Widzowie proszeni o zajmowanie miejsc zgodnie z informacją na zakupionym bilecie, zakazuje się przechodzenia z sektorów na płytę.

Osoby nie­peł­no­spraw­ne
Osoby nie­peł­no­spraw­ne zapraszamy do wejścia nr 4. Po sprawdzeniu biletu obsługa skieruje Państwa na odpowiednie sektory. Przypominamy, że opiekunowie osób niepełnosprawnych również muszą posiadać bilet uprawniający do wstępu na koncert.

Osoby niepełnoletnie
Osoby w wieku od 5 do 13 lat mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Osoby powyżej 13 roku życia, a nie mające ukończonych lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo w koncercie.
Wzór oświadczenia opiekuna dla osoby niepełnoletniej uczestniczącej w koncercie dostępny jest na www.stodola.pl oraz na www.eventim.pl

Czego nie można wno­sić na kon­cert

Na teren im­pre­zy nie można wno­sić wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, artykułów spożywczych, napoi, opakowań szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, wskaźników laserowych, sprzętu do rejestrowania dźwięku, aparatów fotograficznych i kamer, długich łańcuchów przy portfelach, bannerów oraz innych przedmiotów, które w ocenie organizatora mogą powodować zagrożenie.

Apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne
Na te­re­n im­pre­zy nie można wno­sić apa­ra­tów fotograficznych oraz kamer. Osoby posiadające ww. sprzęt proszone będą o pozostawienie go w depozycie.

Szatnie
Szatnie znajdować się będą na parterze oraz poziomie -1. Opłata za szatnię wynosić będzie 2 pln (płatność tylko gotówką). Prosimy o niepozostawianie wartościowych rzeczy w ubraniach.

Ga­dże­ty
Pod­czas kon­cer­tu bę­dą przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne sto­iska z ofi­cjal­nymi gadżetami zwią­za­ny­mi z artystą.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Tagi: , , Last modified: 30 stycznia, 2015
Close
%d bloggers like this: